Veelgestelde vragen veiligheidswaarschuwing TopLine-serie 2006-2009

Vragen en antwoorden

Is mijn Nefit-ketel gevaarlijk?

De veiligheidswaarschuwing geldt alleen voor Nefit TopLine toestellen met bouwjaar 2006 tot en met 2009 voor zover hiervan de originele brander nog niet is vervangen. Voor de brander van deze toestellen loopt sinds februari 2017 een preventieve vervangingsactie. De veiligheidswaarschuwing is niet van toepassing op TopLine toestellen van na 2009 en alle andere typen Nefit-toestellen.

Ik heb een TopLine toestel uit 2006-2009, is deze veilig? 

Ja, mits de originele brander is vervangen. Als de brander van uw toestel is vervangen, heeft de installateur het toestel gecontroleerd op dichtheid. Als er verder geen defecten zijn geconstateerd, geldt geen verhoogd veiligheidsrisico. Twijfelt u hieraan dan adviseren wij u contact op te nemen met uw installateur.

Bekijk de veiligheidswaarschuwing

Moet de warmtewisselaar van mijn toestel worden vervangen?

Nee, tenzij bij vervanging van de brander of bij regulier onderhoud wordt geconstateerd dat de wisselaar defect is. Is de wisselaar defect dan geeft uw installateur dit door aan Nefit. Nefit zorgt in overleg met uw installateur voor de vervanging. Op de warmtewisselaar van dit type toestel geeft Nefit 15 jaar garantie: de eerste 5 jaar inclusief arbeidsloon en voorrijkosten. Na 5 jaar wordt  €150,- excl. BTW (€181,50 incl. BTW) in rekening gebracht.

Omdat preventieve vervanging van de brander kosteloos is, kunnen de garantievoorwaarden, zoals die gelden voor vervanging van de warmtewisselaar, zorgen voor verwarring. Daarom worden er geen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening gebracht bij vervanging van een defecte warmtewisselaar. Met deze tijdelijke regeling in afwijking van de garantiebepalingen komen we gebruikers tegemoet.

 

Wat kan er gebeuren als de wisselaar defect is?

Een defecte warmtewisselaar moet worden vervangen maar vormt geen veiligheidsrisico. Bij een defecte wisselaar kan sprake zijn van een lekkage van rookgassen. In dat geval zullen de rookgassen door de onderdruk binnen de afgesloten ketel blijven en via het rookgasafvoerkanaal naar buiten worden afgevoerd. Wordt een defecte wisselaar gedurende langere tijd (meerdere jaren) niet vervangen dan kan er schade ontstaan binnen het toestel. Voor een veilige en efficiënte werking moet het toestel minimaal een keer in de twee jaar worden gecontroleerd en onderhouden. Tijdens elke reguliere onderhoudsbeurt moeten wisselaar en brander volgens de voorschriften op dichtheid gecontroleerd worden.

Bekijk de video over wat er gebeurt als de warmtewisselaar defect is

Hoe werkt een HR-ketel - Veiligheidsmaatregelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan er door een defecte wisselaar koolmonoxide vrijkomen uit het toestel?

Nee, een defecte warmtewisselaar moet worden vervangen maar vormt geen veiligheidsrisico. Als er rookgassen ontsnappen door een defecte wisselaar, blijven deze door de onderdruk binnen de afgesloten ketel en worden via het rookgasafvoerkanaal naar buiten afgevoerd. Tijdens elke reguliere onderhoudsbeurt moeten wisselaar en brander volgens de voorschriften op dichtheid gecontroleerd worden. Voor een veilige en efficiënte werking moet het toestel minimaal een keer in de twee jaar worden gecontroleerd en onderhouden.

Ik heb een TopLine toestel uit de betroffen reeks voor brandervervanging, wat nu?

Als u niet (zeker) weet of de brander in uw geval al is vervangen, verzoeken wij u contact op te nemen met uw installateur. Indien de brander nog niet is vervangen kan hij dit bij het eerstvolgende onderhoud alsnog doen. Weet u niet bij wie u terecht kunt, dan kunt u voor advies altijd contact opnemen met Nefit Consumentenservice.

Neem contact met mij op

Is mijn toestel veilig als de brander vervangen is? 

Ja. Bij de oude brander kan niet worden gegarandeerd dat de klemmen te allen tijde correct worden gesloten na geopend te zijn geweest. Dit is de reden waarom wij in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit deze vervangingsactie zijn gestart. Na het op de juiste wijze vervangen van de brander is het toestel veilig. 
De brander wordt vervangen tijdens een reguliere onderhoudsbeurt, waarbij de installateur ook de rest van het toestel inspecteert en op dichtheid controleert. Mocht de installateur het noodzakelijk achten, dan wordt ook de warmtewisselaar waarop de brander is bevestigd vervangen onder de geldende garantievoorwaarden.  

Bekijk de video over de onderdelen van uw HR-ketel en de veilige werking ervan

Hoe werkt een HR-ketel - Onderhoud

Staat Nefit in voor een veilige werking van mijn toestel? 

Nefit staat in voor de veiligheid van al haar producten. Wij testen en monitoren onze toestellen doorlopend. Als we constateren dat toestellen of onderdelen daarvan niet aan de norm voldoen, nemen we maatregelen, zoals ook in dit geval. 

Op de installatie en het onderhoud van onze cv-toestellen als onderdeel van een cv-installatie hebben wij als producent van het toestel geen zicht. In het geval van een storing is daarom de installateur van het toestel uw eerste aanspreekpunt. Twijfelt u aan uw toestel, neem dan contact op met uw installateur. Weet u niet bij wie u terecht kunt, dan kunt u voor advies altijd contact opnemen met Nefit Consumentenservice.

Neem contact met mij op

Vakkundige installatie en onderhoud volgens de voorschriften zijn essentieel. Het gaat tenslotte om een gastoestel dat gemiddeld 3.000 tot 4.000 uren per jaar in bedrijf is (ter vergelijking: een gemiddelde auto rijdt op jaarbasis maar een tiende van dit aantal uren). Nefit adviseert daarom consumenten om een cv-toestel altijd aan te schaffen bij een erkende installateur en raadt ten zeerste aan om een onderhoudscontract af te sluiten bij een erkend installatie- en/of onderhoudsbedrijf.*

Bekijk de video over de werking van uw HR-ketel en wat te doen bij een defect onderdeel

Hoe werkt een HR-ketel - Onderhoud

* Vanuit veiligheidsoverwegingen wordt in 2019 de wetgeving aangescherpt en mogen cv-ketels alleen nog worden geïnstalleerd en onderhouden door gecertificeerde monteurs.

 

Hoe kan ik zien welk type toestel ik heb?

Om het type en productiejaar te bepalen kunt u het serienummer van het toestel nakijken. Bovenop het toestel zit een typeplaatsticker. Hierop is het toesteltype te zien en het serienummer met daarin het jaar van productie. Op de typeplaatsticker staat het serienummer direct boven het toesteltype en bestaat uit 11 getallen. De eerste drie nummers geven het toesteltype aan, de toesteltypes die het betreft vindt u in de onderstaande tabel. Het productiejaar staat in het 4e en 5e getal van het serienummer. Het betreft enkel en alleen productie jaar 2006 tot en met 2009. In het serienummer komt dat terug als 06, 07, 08 of 09 op de 4e en 5e plek van het serienummer.

Goed om te weten: bestaat het serienummer van uw TopLine toestel uit 23 cijfers (notatie: XXXX - XXX - XXXXXX - XXXXXXXXXX), dan heeft u een toestel uit 2010 of jonger en is deze veiligheidswaarschuwing NIET voor u van toepassing.

 

Serienummer start met Toestel type
321 TopLine Compact HRC 25 CW4
322 TopLine HR 25
323 TopLine Aquapower HRC 25 CW4
324 TopLine Aquapower HRC 25 CW5
325 TopLine Aquapower HRC 25 CW6+
   
330 TopLine HR 30
331 TopLine Compact HRC 30 CW5
332 TopLine Aquapower HRC 30 CW5
333 TopLine Aquapower HRC 30 CW6+
Serienummer start met Toestel type
341 TopLine Compact HRC 25 CW4
342 TopLine HR 25
343 TopLine Aquapower HRC 25 CW4
344 TopLine Aquapower HRC 25 CW5
345 TopLine Aquapower HRC 25 CW6+
   
350 TopLine HR 30
351 TopLine Compact HRC 30 CW5
352 TopLine Aquapower HRC 30 CW5
353 TopLine Aquapower HRC 30 CW6+

Ik heb geen vaste installateur?

U kunt via deze link een Nefit partner bij u in de buurt vinden. Aangezien wij minimaal 1 x per 2 jaar onderhoud voorschrijven conform de onderhoudsvoorschriften zoals bijgeleverd bij het toestel, adviseren wij u met één van onze Nefit partners een afspraak voor onderhoud te plannen.

In het verleden is Nefit zelf bij mij geweest, is destijds de brander en/of wisselaar vervangen?

Indien u in het contactformulier uw serienummer invult, zullen wij dit voor u nakijken en u hierover terugkoppeling geven.

Ik heb een TopLine uit 2010 of nieuwer, is die veilig?

Ja, de brander waar het om gaat is vanaf 2010 niet meer in de TopLine toestellen toegepast. Voor alle TopLine toestellen vanaf 2010 is vervanging van de brander dus niet nodig en is het toestel veilig. Voorwaarde is uiteraard wel dat er minimaal 1 x per 2 jaar onderhoud door een erkende installateur moet plaatsvinden conform de onderhoudsvoorschriften zoals bijgeleverd bij het toestel. Alleen dan kan een goede, efficiënte en veilige werking blijvend gegarandeerd worden.

Bekijk de video over het belang van onderhoud voor uw HR-ketel

Hoe werkt een HR-ketel - Onderhoud

Ik heb een ander type Nefit toestel, is deze veilig?

Ja, de brandervervangingsactie geldt enkel en alleen voor de genoemde type TopLine toestellen. Dit onderdeel is in geen enkel ander type Nefit toestel toegepast. Voor alle andere Nefit ketels is deze brandervervanging dus niet nodig en is het toestel veilig. Voorwaarde is uiteraard wel dat er minimaal 1 x per 2 jaar onderhoud door een erkende installateur moet plaatsvinden conform de onderhoudsvoorschriften zoals bijgeleverd bij het toestel. Alleen dan kan een goede, efficiënte en veilige werking blijvend gegarandeerd worden.

Krijg ik de kosten voor het vervangen van defecte onderdelen vergoed?

De brander die moet worden vervangen wordt kosteloos ter beschikking gesteld door Nefit. Het vervangen gebeurt in principe tijdens de eerstvolgende reguliere onderhoudsbeurt. Heeft u geen onderhoudscontract dan rekent u dus alleen de onderhoudswerkzaamheden met uw installateur af zoals gebruikelijk. Heeft u een onderhoudscontract, dan zijn de arbeidskosten en voorrijkosten van de installateur normaalgesproken inbegrepen.

Constateert uw installateur tijdens het onderhoud dat er ook andere onderdelen moeten worden vervangen, dan is de hierop geldende garantietermijn van toepassing. Voor TopLine geldt: 15 jaar op de warmtewisselaar (de eerste 5 jaar inclusief arbeidsloon en voorrijkosten, daarna alleen de materiaalkosten) en 2 jaar op alle overige onderdelen. Heeft u een verlengde garantie afgesloten bij uw installateur, dan gelden de verlengde termijnen. Voor het vervangen van een defecte warmtewisselaar van uw TopLine toestel uit 2006 tot en met 2009 geldt een coulanceregeling. Er worden geen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening gebracht.

 

Lees meer over garantie en voorwaarden 

Waarom vervangt de installateur de brander en doet Nefit dit niet zelf?

Als producent installeert en onderhoudt Nefit zelf geen cv-toestellen. Uw installateur zorgt voor installatie en onderhoud. Nefit heeft alle installateurs in Nederland aangeschreven met het verzoek dit onderdeel tijdens de eerstvolgende onderhoudsbeurt uit te wisselen. Hiervoor ontvangen de installateurs een vergoeding van Nefit. Heeft u geen vaste installateur en weet u niet bij wie u terecht kunt voor service en onderhoud, dan kan Nefit u adviseren.

Vind een installateur
 

Waarom moet ik mijn cv-ketel laten onderhouden? Wat als ik dat niet doe? 

Een cv-ketel werkt gemiddeld 3.000 tot 4.000 uren per jaar. Net als een auto heeft uw ketel daarom regelmatig onderhoud nodig. Uw toestel moet volgens de voorschriften minimaal eens in de twee jaar worden geïnspecteerd en onderhouden door een erkende installateur om verzekerd te blijven van goed en veilig functioneren. Zonder (goed) onderhoud kunnen er op termijn problemen optreden: het toestel zal op den duur mogelijk niet meer naar behoren functioneren. In het ergste geval kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. 

Bekijk de video over de werking van een HR-ketel en het belang van goed onderhoud

Hoe werkt een HR-ketel - Onderhoud

Ik heb geen onderhoudscontract, wat moet ik doen? 

Een onderhoudscontract is niet verplicht, maar wel raadzaam. Nefit raadt eigenaren van een cv-toestel daarom ten zeerste aan om een onderhoudscontract af te sluiten. In de gebruiksinstructies van uw toestel staat dat uw toestel minimaal een keer per twee jaar door een erkende installateur moet worden nagekeken en onderhouden. Heeft u een onderhoudscontract afgesloten bij uw erkende installateur of onderhoudspartij, dan weet u zeker dat onderhoud tijdig en vakkundig gebeurt. 

Meer over service en onderhoud

Worden andere onderdelen ook kosteloos vervangen als dat nodig is?  

Bij normaal gebruik zullen tijdens de levensduur van een CV-toestel onderdelen vervangen moeten worden. Als uw installateur tijdens het periodiek onderhoud constateert dat er (ook) een ander onderdeel moet worden vervangen, dan gelden de normale (garantie)voorwaarden:

  • 2 jaar fabrieksgarantie op onderdelen 
  • 15 jaar garantie warmtewisselaar,  tot 5 jaar inclusief voorrij- en arbeidskosten. (Coulanceregeling: als uw installateur constateert dat de warmtewisselaar van uw TopLine toestel uit 2006 tot en met 2009 defect is worden geen kosten in rekening gebracht.)
  • Heeft u een verlengde garantie afgesloten bij uw installatiebedrijf dan zijn uiteraard de hiervoor geldende voorwaarden van toepassing
  • ​Buiten de garantietermijn zal de installateur u de kosten voor de vervangen onderdelen in rekening brengen.


Wanneer de warmtewisselaar vervangen moet worden geeft uw installateur dit door aan Nefit. Nefit zorgt voor de vervanging. 

Wat als er een onderdeel defect is? Bekijk de video over werking en onderhoud.

Hoe werkt een HR-ketel - Onderhoud

Ik wil geen gebruik meer maken van mijn TopLine toestel, wat kan Nefit mij bieden?

Nefit biedt de mogelijkheid om uw oude TopLine toestel (serie 2006-2009) in te ruilen bij aanschaf van een nieuw Nefit toestel. Indien u hier gebruik van wenst te maken kan uw installateur u hier verder over informeren.

Overige informatie en actuele inruilbedragen

Krijg ik de kosten voor het vervangen van een defecte warmtewisselaar vergoed?

Ja, uit coulance worden er geen kosten in rekening gebracht als uw installateur constateert dat de warmtewisselaar van uw TopLine toestel uit 2006 tot en met 2009 defect is. 
Lees meer over garantie en voorwaarden

Waarom komt Nefit nu met een coulanceregeling?

Omdat preventieve vervanging van de brander kosteloos is, kunnen de garantievoorwaarden, zoals die gelden voor vervanging van de warmtewisselaar, zorgen voor verwarring. Daarom worden er geen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening gebracht bij vervanging van een defecte warmtewisselaar. Met deze tijdelijke regeling in afwijking van de garantiebepalingen komen we gebruikers tegemoet.

Waarom heb ik van mijn installateur een factuur ontvangen voor het vervangen van een defecte warmtewisselaar?

Bij vervanging van een defecte warmtewisselaar zijn de materiaalkosten á € 951,79 inclusief BTW voor rekening van Nefit. Volgens de geldende garantievoorwaarden betaalt de gebruiker vanaf het 5de jaar voorrijkosten en arbeidsloon á € 181,50,- inclusief BTW. Omdat preventieve vervanging van de brander kosteloos is, kunnen de garantievoorwaarden, zoals die gelden voor vervanging van de warmtewisselaar, zorgen voor verwarring. Daarom worden er geen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening gebracht bij vervanging van een defecte warmtewisselaar. Met deze tijdelijke regeling in afwijking van de garantiebepalingen komen we gebruikers tegemoet.

Ik heb mijn installateur betaald voor het vervangen van een defecte warmtewisselaar. Kan ik nu mijn geld terugkrijgen? 

Ja. Wanneer de warmtewisselaar van uw TopLine uit 2006 tot en met 2009 defect is, geldt de tijdelijke coulanceregeling met terugwerkende kracht. De voorrijkosten en arbeidsloon á € 181,50,- inclusief BTW die wij aan uw installateur in rekening hebben gebracht, worden door Nefit gecrediteerd aan uw installateur. U kunt uw installateur om creditering van het door u betaalde bedrag vragen.  

Hoe lang duurt het voordat ik mijn geld terugkrijg?

De voorrijkosten en arbeidsloon á € 181,50,- inclusief BTW die wij aan uw installateur in rekening hebben gebracht, worden door Nefit gecrediteerd aan uw installateur. Wij zullen uw installateur uiterlijk 1 april 2018 een creditnota sturen. U kunt uw installateur om creditering van het door u betaalde bedrag vragen.

Wat zijn de garantievoorwaarden voor TopLine-toestellen?

  • Warmtewisselaar: 15 jaar garantie, waarvan de eerste 5 jaar inclusief arbeidsloon en voorrijkosten. Vanaf het 5de jaar zijn voorrijkosten en arbeidsloon á € 181,50,- inclusief BTW verschuldigd.
  • Overige onderdelen: 2 jaar garantie

In geval van een defecte warmtewisselaar geldt voor TopLine toestellen uit 2006 -2009 een tijdelijke coulanceregeling: voorrijkosten en arbeidsloon zullen niet in rekening worden gebracht.

Lees meer over garantie en voorwaarden

Worden defecte onderdelen kosteloos vervangen?

In geval van een defecte warmtewisselaar geldt voor TopLine toestellen uit 2006 -2009 een tijdelijke coulanceregeling: voorrijkosten en arbeidsloon zullen niet in rekening worden gebracht. In overige gevallen gelden de reguliere garantiebepalingen. Wanneer er geen sprake is van een defect worden er kosten in rekening gebracht volgens de geldende garantievoorwaarden.

Lees meer over garantie en voorwaarden 

Gelden voortaan gewijzigde garantievoorwaarden?

Nee, de garantievoorwaarden blijven ongewijzigd. In geval van een defecte warmtewisselaar geldt voor TopLine toestellen uit 2006 -2009 een tijdelijke coulanceregeling: voorrijkosten en arbeidsloon zullen niet in rekening worden gebracht. Wanneer er geen sprake is van een defect worden er kosten in rekening gebracht volgens de geldende garantievoorwaarden.
Lees meer over garantie en voorwaarden

Waarom moet ik betalen voor het vervangen van een warmtewisselaar, Nefit geeft toch 15 jaar garantie?

Volgens de geldende garantievoorwaarden zijn bij vervanging van een defecte warmtewisselaar de materiaalkosten á € 951,79 inclusief BTW voor rekening van Nefit en betaalt de gebruiker vanaf het 5de jaar voorrijkosten en arbeidsloon á € 181,50,- inclusief BTW. Omdat preventieve vervanging van de brander kosteloos is, kunnen de garantievoorwaarden, zoals die gelden voor vervanging van de warmtewisselaar, zorgen voor verwarring. Daarom worden er geen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening gebracht bij vervanging van een defecte warmtewisselaar. Met deze tijdelijke regeling in afwijking van de garantiebepalingen komen we gebruikers tegemoet.