Update: 20 november 2018

Geen verhoogde veiligheidsrisico’s bij Nefit Topline cv-ketels 

Conclusie TNO: risico’s bij toestellen met nieuwe brander ‘zeer laag’


Deventer, 20 november 2018 – Bij cv-ketels van het type Nefit Topline die zijn voorzien van een nieuwe brander is geen sprake van een verhoogd koolmonoxiderisico. Ook is er geen verhoogd risico op brand. Dit zijn de belangrijkste conclusies van TNO na maandenlang onderzoek op tientallen gebruikte Topline cv-ketels. 
Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat de veiligheid van de Topline toestellen uit 2006 tot en met 2009 in twijfel werd getrokken. Bij de bewuste serie zou een doorgebogen warmtewisselaar kunnen leiden tot brand of het vrijkomen van koolmonoxide (CO).   


Het TNO-onderzoek toont aan dat er geen verhoogd risico is ten aanzien van koolmonoxide. Ook is de brandveiligheid niet in het geding, mits de originele brander van het toestel is vervangen en het toestel periodiek wordt onderhouden. 
‘’Wij zijn blij dat het onderzoek van TNO duidelijkheid biedt. Als de brander is vervangen hoeven gebruikers zich geen zorgen te maken over de veiligheid van hun toestel,’’ zegt Jan Rijnen, commercieel directeur Nefit. ’’We hopen dat hiermee de ontstane onrust wordt weggenomen.’’ De terugroepactie voor de originele brander zal naar verwachting eind dit jaar zijn afgerond.


Over het onderzoek
Direct na het ontstaan van twijfels over de veiligheid van de gemodificeerde Topline-toestellen uit de bewuste serie heeft Nefit TNO benaderd voor waarheidsvinding en uitsluitsel. Het onderzoek is tussen eind februari en begin november 2018 onafhankelijk door TNO uitgevoerd. Het volledige onderzoeksrapport en de onderzoeksverantwoording zijn hieronder te downloaden.

Lees hier het volledige TNO-rapport

Lees hier de samenvatting van het TNO-rapport

Update: 21 augustus 2018

RTL Nieuws bericht vandaag over een brief die de NVWA heeft gestuurd aan minister Bruins voor Medische Zorg en Sport. Uit de berichtgeving van RTL kan het beeld ontstaan dat de maatregelen die Nefit heeft genomen om de veiligheid van Nefit Topline toestellen uit 2006 – 2009 te borgen, onvoldoende zijn en er gevaarlijke ketels in omloop zijn.

Wij benadrukken nogmaals: als de originele brander is vervangen en het toestel periodiek (minimaal één keer per twee jaar) wordt onderhouden door een erkend installatiebedrijf, is het niet nodig dat u zich zorgen maakt over de veiligheid van uw toestel. Een defecte warmtewisselaar moet wel worden vervangen, maar brengt geen verhoogd risico op brand of lekkage van koolmonoxide (CO) buiten het toestel. Deze maatregelen zijn in overleg met de NVWA genomen en er is geen sprake van aanvullende maatregelen.

De essentie van de huidige discussie is de vraag of een defecte warmtewisselaar ervoor kan zorgen dat er gevaarlijke concentraties CO buiten het toestel terecht komen. Een aantal onderzoeken wijst op de (theoretische) mogelijkheid daarvan. De NVWA heeft enkele experts gevraagd hun oordeel te geven over de resultaten van deze onderzoeken. Deze experts concluderen dat de theoretische mogelijkheid onvoldoende in de praktijk is getoetst.

Daarom heeft Nefit TNO opdracht gegeven om onder andere te onderzoeken of die theoretische mogelijkheid ook in de praktijk kan voorkomen. De NVWA is ook betrokken bij dat onderzoek in een klankbordgroep, samen met andere onafhankelijke experts. Op die manier wil Nefit er alles aan doen om duidelijkheid te krijgen over de veiligheid van onze Topline-toestellen. Naast het onderzoek dat TNO op dit moment uitvoert, hebben wij op basis van onze eigen onderzoeken en meldingen uit de praktijk geen enkele aanwijzing dat er gevaarlijke concentraties CO lekken uit onze Topline-toestellen. 

De resultaten van het TNO-onderzoek worden in oktober verwacht.

Lees hier de brief die de NVWA begin augustus stuurde aan minister Bruins

Lees hier de brief en de onderzoeken die de NVWA liet uitvoeren

Update: 27 februari 2018

Door de recente berichtgeving over de Nefit Topline toestellen uit 2006-2009 kan het beeld ontstaan dat Nefit bewust informatie zou hebben achtergehouden voor de autoriteiten. Nefit benadrukt dat dit beeld niet klopt. Sinds 2009 deelt Nefit op basis van de met de NVWA gemaakte afspraken alle gevraagde informatie. Dit is een continu proces waarbij soms eerder gemaakte afspraken worden herzien. Nefit stelt zich hierbij altijd volledig transparant en constructief op: er is nooit sprake geweest van het achterhouden van informatie.

Update: 22 februari 2018

Op verzoek van Nefit start onafhankelijke onderzoeksorganisatie TNO met het eerder aangekondigde onderzoek naar mogelijke verhoogde veiligheidsrisico's van Nefit Topline cv-ketels uit 2006 tot en met 2009. TNO verwacht het onderzoek binnen enkele maanden af te ronden.

Doel van het onderzoek is waarheidsvinding omtrent mogelijke verhoogde veiligheidsrisico's bij Topline cv-ketels uit 2006 tot en met 2009. Uit het onderzoek moet ook blijken of de sinds 2009 door Nefit in afstemming met de NVWA genomen maatregelen al dan niet toereikend zijn. Om de neutraliteit van het onderzoek te waarborgen, zijn de onderzoeksvragen vooraf afgestemd met de NVWA en getoetst door een onafhankelijke adviseur.

Onlangs antwoordde minister Bruins op Kamervragen dat bij deze toestellen het gevaar van koolmonoxidevergiftiging niet aannemelijk lijkt. De minister gaf ook aan dat Nefit geen informatie heeft verzwegen voor de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en dat Nefit zich heeft gehouden aan de wettelijke verplichtingen voor wat betreft het melden van problemen met CV-ketels.

Lees hier het persbericht

Update: 19 februari 2018

In afwachting van onafhankelijk onderzoek, dat duidelijkheid moet scheppen over de Nefit TopLine toestellen uit 2006 tot en met 2009, doet Nefit er alles aan om de gebruikers van deze toestellen tegemoet te komen.

Zo is het vervangen van de originele brander door de installateur tijdens regulier onderhoud kosteloos. Deze preventieve actie loopt tot en met 31 december 2018. Constateert de installateur dat de warmtewisselaar van het toestel defect is, dan wordt deze onder garantie vervangen. Tot en met 31 december 2018 worden hiervoor geen voorrijkosten en arbeidsloon in rekening gebracht (volgens de garantiebepalingen zouden deze voor rekening van de gebruiker komen als het toestel ouder is dan 5 jaar). Deze tijdelijke coulanceregeling is van toepassing op TopLine toestellen uit 2006 – 2009 en geldt met terugwerkende kracht. Eerder door Nefit verstuurde facturen voor vervanging van een defecte warmtewisselaar zullen aan de installateurs worden gecrediteerd.

In plaats van kosteloze vervanging van de oude brander of een defecte warmtewisselaar kunnen gebruikers ook kiezen voor inruil van hun huidige toestel. Bij aankoop van een nieuw Nefit HR-toestel of Nefit warmtepomp ontvangen zij voor hun toestel uit 2006 tot en met 2009 een inruilbedrag van € 600,- of € 785,- inclusief BTW, afhankelijk van het type TopLine.

Meer informatie over Topline inruiloptie

Update: 18 januari 2018

Zoals eerder aangekondigd, laat Nefit de mogelijke veiligheidsrisico’s bij de TopLine toestellen uit 2006-2009 opnieuw onderzoeken door een onafhankelijke partij. Hierbij zal worden gekeken naar eventuele veiligheidsrisico’s die er náást de klemmen van de oude brander zouden kunnen zijn.

Op dit moment is er geen reden om te twijfelen aan alle onderzoeken die sinds 2009 zijn uitgevoerd en op grond waarvan alleen de oude brander, en niet de wisselaar, als veiligheidsrisico is aangemerkt. Wij willen echter alle mogelijke twijfel voor eens en altijd wegnemen door nieuw onafhankelijk onderzoek.

De onderzoeksvragen zijn geformuleerd en getoetst door zowel de NVWA, als een onafhankelijke deskundige. Deze onderzoeksvragen liggen voor geïnteresseerden ter inzage bij Nefit in Deventer. Tegelijkertijd zijn wij in gesprek met een gerenommeerd Nederlands onderzoeksinstituut die dit onderzoek kan gaan uitvoeren. Wij verwachten hierover binnenkort meer nieuws te kunnen melden.

Update: 11 januari 2018

In de berichtgeving van woensdag 10 januari 2018 wordt de suggestie gewekt dat Nefit informatie zou achterhouden voor de NVWA en dat de NVWA naar aanleiding van de berichtgeving informatie van Nefit zou hebben gevorderd. Deze suggestie is onjuist. Nefit is doorlopend in gesprek met de NVWA en heeft niets te verbergen.

De vordering van de NVWA waaraan in de berichtgeving wordt gerefereerd dateert van 3 november 2017. Nefit heeft hierop gereageerd op 16 november 2017. Alle informatie waarom de NVWA heeft gevraagd, is door Nefit verstrekt. Nefit moet net als ieder ander bedrijf alle informatie met betrekking tot veiligheidsincidenten overdragen aan de NVWA en doet dat ook.

Anders dan wordt gesuggereerd is er door de NVWA geen vordering gedaan naar aanleiding van de recente berichtgeving.

Update: 10 januari 2018

Mogelijk heeft u naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media vragen over uw Nefit TopLine cv-toestel. Als de brander is vervangen en het toestel periodiek (minimaal één keer per twee jaar) wordt onderhouden is het niet nodig dat u zich zorgen maakt over de veiligheid van uw toestel. Een defecte warmtewisselaar moet worden vervangen, maar er is geen verhoogd risico op brand of lekkage van koolmonoxide (CO) buiten het toestel. Lees meer in de verklaring van Nefit.